CALL CENTER : 021295555

อย่าท้อใจ …ปัญหา “มีลูกยาก” มีทางออก..ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป!!

 

ด้วยสภาพสังคมไทยในสังคมในปัจจุบันนี่ ผู้หญิงเริ่มที่จะแต่งงานและสร้างครอบครัวเมื่อมีอายุมากขึ้นกว่าในอดีต เนื่องจากต้องการทำงานหารายได้สร้างความมั่นคงในขีวิตก่อนเป็นอันดับแรก ความมั่นใจลวกกับความสามารถที่มีมากขึ้นของผู้หญิง จึงทำให้การมีครอบครัวนั้นช้าลง จนกระทั่งเมื่ออายุเริ่มดข้าสู่เลข 3 ไปแล้ว ดังนั้นโอกาสที่จะมีลูกได้เองตามธรรมชาติก็ดูเหมือนจะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะรังไข่เสื่อมการทำงานลง แม้ในกรณีที่ตั้งครรภ์ได้ก็ยังต้องประสบปัญหาการแท้งบุตร หรือมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์แล้วทำให้ทารกที่เกิดมามีความผิดปกติสูง

 

ดังนั้น เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะการทำ IVFควบคุมไปกับการตรวจค้นหาความผิดปกติของตัวอ่อนด้วยเทคโนโลยี Array CGH ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากและการทำแท้งซ้ำ

Q : IVF  คืออะไร 
A : In Vitro Fertilization หรือ IVF เป็นการปฏิสนธิภายนอกร่างกายรูปแบบหนึ่ง ที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุด คือ การปล่อยให้มีการคัดเลือกตามธรรมชาติ โดยอสุจิที่แข็งแรงที่สุดเท่านั้น จึงจะสามารถทำการปฏิสนธืกับไข่ได้ วิธีนี้เป็นทางเลือกหนึ่งในการทำเด็กหลอดแก้ว เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาภาวะมีบุตรยากที่ไม่รุนแรง ผลสำเร็จ ขึ้อยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น อายุของฝ่ายหญิง คุณภาพของไข่ จำนวนของอสุจิ โอกาสตั้งครรภ์อยู่ที่ร้อยละ 15-35 ทารกที่เกิดมานั้นอาจทีโอกาสเกิดความพิการไม่แตกต่างจากการตั้งครรภ์ธรรมชาติ

Q : ICSI คืออะไร
A  :  IntraCytoplasmic Sperm Injection  หรือ  ICSI เป็นการฉีดหรือเจาะใส่ตัวอสุจิเข้าไปในเซลล์ไข่ เทคโนโลยี "อิ๊กซี่" นี้ช่วยแก้ปัญหาในกรณีฝ่ายชายมีจำนวนเชื้ออสุจิน้อยไม่แข็งแรง หารเคลื่อนไหวของตัวอสุจิไม่ดี รวมทั้งรูปร่างของตัวอสุจิ ผิดรูป ผิดร่าง หรือฝ่ายหญิงอายุมากมีเปลือกไข่ที่หนา สำหรับอื๊กซี่เป็นวิธีที่คล้าย IVF ทุกประการ ต่างกันที่หลังจากเก็บไข่ได้แล้ว จะทำการใช้เข็มปก้วจับอสุจิ 1 ตัวมา ฉีดเข้าในเซลล์ไข่ ผลสำเร็จ เทียบเท่ากับวิธี IVF ขึ้นอยู่กับปัญหาด้านการมีบุตรยากของแต่ละบุคคล 

Q : Array CGH คืออะไร  (array-based comparative genomic hybridization)
A : เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ล่าสุด เพื่อตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมที่สามารถวิเคราะห์โครโมโซมได้ครอบคลุม ครบทั้ง 24 ตัวและยังสามารถตรวจหาการขาดหาย หรือเกินมาของชิ้นส่วนโครโมโซมขนาดเล็กได้ ความผิดปกติด้านโครโมโซม เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยในผู้หญิงที่อายุมากกว่า 35 ปี โดยพบได้มากถึง 40-50%

Q : ข้อดีของ Array CGH คืออะไร
A : สามารถตรวจความผิดปหติของโครโมโซมได้ทั้ง 24 ตัว ทำให้เพิ่มอัตราความสำเร็จจากการทำเด็กหลอดแก้ว และลดอัตราการแท้งบุตร

Q : บุคคลกลุ่มใดที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความผิดปกติของทารก
A : ผุ้หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีขึ้นไป ผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จด้วยวิธีเด็กหลอดแก้วมากกว่า 2 ครั้งขึ้นไป มีการแท้งโดยไม่ทราบสาเหตุหรือมีการแท้งซ้ำซ้อน คู่สมรสที่ว่ามีความปกติทางพันธุกรรมอยู่แล้วมีประวัติคลอดทารกที่ผิดปกติทางพันธุกรรมมาก่อน และปัญหาการมีบุตรยากเกิดจากฝ่ายช่ายมีคุณภาพน้ำเชื้อที่อ่อนมาก

 

 

 
บทความโดย : 

 


ผศ.พญ. มัธชุพร สุขประเสริฐ
สูติ-นรีแพทย์  ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธ์
ศูนย์ผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลปิยะเวท