CALL CENTER : 021295555

"ยุง" พาหะตัวร้ายที่มากับฝน

เนื่องจากหน้าฝนจะทำให้เกิดน้ำขัง จึงเป็นที่วางไข่ของยุงลาย ซึ่งโรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัส โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค หลังจากถูกยุงลายที่มีเชื้อกัดประมาณ 5-8 วัน จะมีอาการดังนี้

- ไข้สูง 38.5 - 41 องศา ติดต่อกัน

- หน้าแดง ปวดศรีษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก ปวดเบ้าตา

- บางรายมีอาการปวดท้อง อาเจียน เบื่ออาหาร

- มีจุดแดงเล็กๆตามแขน ขา และลำตัว

สำหรับผู้ที่มีอาการไม่รุนแรง หลังจากไข้ลดลง อาาการต่างๆจะดีขึ้น

แต่ในผู้ที่มีอาการรุนแรง ไข้จะลดลงอย่างรวดแร็ว อาจเกิดภาวะช็อค ผู้ป่วยจะมีอาการซึมลง กระสับกระส่าย กระหายน้ำ เหงื่อออก ตัวเย็น ปากเขียว ถ่ายเป็นเลือด ปัสสาวะน้อยลง ไม่ค่อยรู้สึกตัว ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยด่วน หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องให้ทันเวลา ผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตได้ภายใน 12-24 ชั่วโมง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลปิยะเวท โทร. 02-129-5555