CALL CENTER : 021295555

เครื่องนวดกระตุ้นการทำงานหัวใจ หรือเครื่อง EECP (Enhanced Extrernal Counter Pulsation)

           

  ปัจจุบัน โรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งเกิดจากหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจแข็งตัว หรือมีไขมันเกาะที่ผนังของหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดแดงตีบแคบลง ปริมาณเลือดแดงผ่านได้น้อย ทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด และหากหลอดเลือดตีบแคบลงจนอุดตันจะทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายได้ ซึ่งถือว่าเป็น 1 ใน 5 สาเหตุที่ทำให้คนไทย เสียชีวิตมากที่สุด

                การรักษาโรคหัวใจขาดเลือดนั้นมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค ได้แก่ รักษาด้วยยา, การทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจ การดูดลิ่มเลือดและใส่ขดลวดร่วมด้วยในบางราย และการผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจ หรือทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ซึ่ง 2 วิธีหลังนั้นเป็นการรักษาที่จัดว่าเป็นการรักษาที่ปลายเหตุ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่พบว่าหลังจากการทำบัลลูนหรือบายพาสแล้วก็ตาม ยังมีคนไข้จำนวนไม่น้อยที่กลับมาเจ็บหน้าอกหรือหลอดเลือดอุดตันอีกภายในเวลาไม่นาน จึงต้องรักษาที่สาเหตุ ซึ่งต้นเหตุที่แท้จริง มาจากมีภาวะการอักเสบ(Inflammation) ของเส้นเลือดแดงทั้งร่างกาย การรักษาที่สาเหตุหลัก คือการลดภาวะการอักเสบของเส้นเลือดและทำให้หัวใจแข็งแรงมีเลือดมาเลี้ยงเต็มที่ หนึ่งในวิธีที่ช่วยทำให้หัวใจแข็งแรงและมีความปลอดภัยสูง คือ เครื่องนวดกระตุ้นการทำงานหัวใจ หรือเครื่อง

EECP(Enhanced Extrernal Counter Pulsation)

      เครื่องนวดกระตุ้นการทำงานหัวใจ หรือเครื่อง EECP(Enhanced Extrernal Counter Pulsation) คือเครื่องมือที่มี หลักการคือการเพิ่มปริมาณเลือดไปเลี้ยงหัวใจเพิ่มขึ้น โดยผ่านการบีบของถุงลมที่รัดรอบสะโพก ต้นขาและน่อง เป็นจังหวะประสานกับการเต้นของหัวใจ ถุงลมจะบีบสูบฉีดเลือดกลับไปที่หัวใจ ในขณะที่กล้ามเนื้อหัวใจคลายตัว ทำให้มี กล้ามเนื้อหัวใจมีเลือดมาเลี้ยงมากขึ้น ถุงลมจะคลายตัวเต็มที่ ในขณะที่กล้ามเนื้อหัวใจหดตัว ทำให้หัวใจไม่ต้องทำงานหนักและสามารถสูบฉีดเลือดที่มีอ๊อกซิเจน ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เปรียบเทียบคล้ายๆกับ การออกกำลังกายโดยการวิ่ง แต่สำหรับ EECP เรานอนเฉยๆ อยู่บนเตียงถุงลมทำหน้าที่บีบเลือดกลับเข้าสู่หัวใจให้แทน ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็น passive exercise คือ การออกกำลังกายแบบไม่ต้องออกแรกเอง แต่ได้ประโยชน์ที่เหมือนกันหรือมากกว่า

         จากการศึกษาทางงานวิจัยทางการแพทย์ในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือดพบว่า EECP ทำให้ผู้ป่วย 80% ดีขึ้นจากอาการเจ็บหน้าอกหรืออาการเหนื่อย และผู้ป่วยที่ดีขึ้นนี้ กว่า 70% อาการที่ดีขึ้นจะคงดีอยู่ได้นาน 2 - 5 ปี  

ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากทำ EECP

 • เพิ่มปริมาณการแตกแขนงของหลอดเลือดใหม่ในหัวใจ
 • เพิ่มหลอดเลือดฝอยทางเบี่ยง (Collateral circulation)
 • การทำงานของเซลบุผนังหลอดเลือดดีขึ้น ( improve endothelial function)
 • ลดปฏิกิริยาการอักเสบของหลอดเลือด

ใครบ้างที่เหมาะสมกับการรักษาด้วยเครื่อง EECP

 • ผู้ที่มีอาการเจ็บหน้าอกหรือเหนื่อย จากโรคหัวใจขาดเลือด ที่รักษาด้วยยาขยายหลอดเลือดหัวใจม ด้วยบัลลูน/ขดลวด หรือผ่าตัดไปแล้ว แต่ยังมีอาการอยู่
 • ผู้ที่ไม่สามารถทำการรักษาด้วยบัลลูน/ผ่าตัด หรือทำไม่ได้เพราะสภาพร่างกายไม่อำนวย เช่นเป็นโรคไต เป็นต้น
 • แพทย์แนะนำการขยายหลอดเลือดด้วยการทำบัลลูน ผ่าตัดหัวใจ แต่ผู้ป่วยไม่อยากทำ ต้องการทางเลือกในการรักษาด้วยวิธีอื่น
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว  
 • ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง มีงานวิจัย พบว่าการรักษาด้วยเครื่อง EECP สามารถลดระดับความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือดได้ และทำให้ลดขนาดการใช้ยาในโรคเหล่านี้ได้
 • ผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองตีบ โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์
 • ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดขาส่วนปลายตีบ
 • ความผิดปกติอื่น ที่ในปัจจุบันมีการนำมาใช้มากขึ้น เช่น เสียงดังในหู ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
 • ในด้าน wellness ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ก็มีการนำเครื่อง EECP มาใช้ ซึ่งประโยชน์เหมือนการออกกำลังกายหรือดีกว่า มีผลให้หลอดเลือด หัวใจ และเซลล์ในร่างกายแข็งแรงขึ้น
 • ในนักกีฬา สามารถนำเครื่อง EECP มาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของนักกีฬาในการแข่งขัน ช่วยในการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อได้เร็วมากขึ้น หลังการแข่งขัน หรือหลังจากได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ ยังลดการอักเสบ และลดการคั่งของกรดแล็กติกในกล้ามเนื้อได้อีกด้วย

ระยะเวลาในการรักษาด้วยเครื่อง EECP

จากการรักษาด้วยเครื่อง EECP 1 คอร์ส คือ 35 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง ทุกวัน หรืออย่างน้อย 5 วันต่อสัปดาห์ โดยผู้เข้ารับการรักษาสามารถรักษาแบบผู้ป่วยนอก คือ ไปกลับได้ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลปิยะเวท โทร. 02-129-5555

 

บทความโดย :

นพ. ประวิทย์ เปรมธีรสมบูรณ์

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลปิยะเวท