CALL CENTER : 021295555
พลโท นพ. นพดล เพ็ญกิตติ
สาขาความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์
สาขาความเชียวชาญพิเศษ : ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

 

การศึกษา  :  

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วุฒิบัตร : 

  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ทรวงอกและหัวใจ
  • อนุมัติบัตรผู้เขี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
  • การฝึกอบรมศัลยกรรมหัวใจ เมืองมินนีอาโปลิส มลรัฐมินนีโซต้า สหรัฐอเมริกา

 

วัน เวลา สถานที่
วันจันทร์ 9.00 น. - 16.00 น. แผนกหัวใจและหลอดเลือด
วันพุธ 9.00 น. - 16.00 น. แผนกหัวใจและหลอดเลือด