CALL CENTER : 02 625 6500

บริการรถตู้รับส่งฟรีสถานี MRT เพชรบุรี- รพ.ปิยะเวท

โรงพยาบาลปิยะเวท ให้บริการรถตู้รับส่งฟรี  ระหว่าง รพ.ปิยะเวท และ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) เพชรบุรี  ทุกวัน

โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 5.45 น. - 23.00 น.   ตามรายละเอียดด้านล่างค่ะ