CALL CENTER : 021295555

กิจกรรมแพทย์บรรยาย

โรงพยาบาลปิยะเวท ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  จัดกิจกรรมแพทย์บรรยาย หัวข้อ "มะเร็งลำไส้ใหญ่" โดย  นพ. ปิยะชัย ออคูณสวัสดิ์  อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลปิยะเวท

เมื่อวันเสาร์ที่  28 สิงหาคม 2559  เวลา 07.00 น. - 13.00 น. ณ ห้อง Jubilee ชั้น 4 ศูนย์สุขภาพ ตรัยญา  โดยงานนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าและตัวแทนไทยประกันชีวิต  เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

\