CALL CENTER : 02 625 6500


การ ตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ทราบถึงความสมบูรณ์หรือความผิด ปกติของร่างกายและสามารถป้องกันหรือรักษาความผิดปกตินั้น ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกรวมทั้งการรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารหวาน ไขมันสูง การขาดการออกกำลังกาย การสูบบุรี่ เป็นต้น

เราจึงคัดสรรแพคเกจตรวจสุขภาพที่หลากหลายไว้ให้คุณได้เลือกสรร

 

หมายเหตุ :
1. กรุณานัดหมายการตรวจสุขภาพล่วงหน้าที่ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลปิยะเวท โทร 02-625-6644-5 ทุกวัน เวลา 07.00 - 16.00 น.
2. กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการอย่างน้อย 8 - 10 ชั่วโมง
3. อัตราดังกล่าวสำหรับผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น
4. สถานที่รับบริการ : ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 3 อาคาร Ideal Imaging Center โรงพยาบาลปิยะเวท
5. โรงพยาบาลปิยะเวทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข สิทธิพิเศษ และราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และนัดเข้ารับบริการได้ที่ 
ตรวจสุขภาพชั้น 3 อาคาร Ideal Imaging Center โรงพยาบาลปิยะเวท

หมดเขต  31 มกราคม 2561

 

บทความน่ารู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี