CALL CENTER : 02 625 6500

“รักแท้”ดูแลได้  ส่งมอบสุขภาพดี  แทนความรัก และห่วงใย แด่คนที่คุณรัก

ดูแล“รักแท้” เติมเต็มความรักให้สมบูรณ์ พาคนที่คุณรักมาตรวจความพร้อม
และความสมบูรณ์ของร่างกายด้วยแพคเกจตรวจสุขภาพคู่รักเสริมสร้างความมั่นใจ ปลอดภัยเพื่อเตรียมพร้อมชีวิตครอบครัว

 

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคู่รัก (ซื้อเป็นคู่ ชาย-หญิง)

อัตราแพคเกจ   5,900  บาท  ซื้อแพคเกจ

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคู่รัก (ผู้ชาย)

อัตราแพคเกจ   2,700  บาท  ซื้อแพคเกจ

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคู่รัก (ผู้หญิง)

อัตราแพคเกจ   3,700  บาท  ซื้อแพคเกจ

 

********************************************

 

 

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 4 สายพันธุ์ 3 เข็ม 

อัตราแพคเกจ   8,000  บาท  ซื้อแพคเกจ

 

ตรวจหาเชื้อเซลล์มะเร็งปากมดลูก (Cy-Prep Plus HPV DNA)

อัตราแพคเกจ   2,800  บาท  ซื้อแพคเกจ

 

ตรวจมะเร็งเต้านม (Digital Mamogram with Ultrasound Breast)

อัตราแพคเกจ   2,700  บาท  ซื้อแพคเกจ

 

วัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี 3 เข็ม

อัตราแพคเกจ   1,650  บาท  ซื้อแพคเกจ

 

ตรวจตาสำหรับกลุ่มเสี่ยงต้อหิน

อัตราแพคเกจ   2,490  บาท  ซื้อแพคเกจ

 

ตรวจเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

อัตราแพคเกจ   2,400  บาท  ซื้อแพคเกจ

 

ตรวจสุขภาพตาทั่วไป

อัตราแพคเกจ   990  บาท  ซื้อแพคเกจ

 

 

 

 

หมดเขต :   31  มีนาคม  2561

 

 

หมายเหตุ

  1. อัตราโปรโมชั่นดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ และสิทธิ์ประโยชน์ของสมาชิกบัตรต่าง ๆ ได้
  2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการที่ โทร. 02 625 6555
  3. อัตราโปรโมชั่นดังกล่าวสำหรับลูกค้าสัญชาติไทย และต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า