CALL CENTER : 021295555

ชุดวัคซีนเด็ก อายุ 2-12 เดือน อัตราแพคเกจ 9,900 บาท  

หมายเหตุ :
1. อัตราแพคเกจ ยังไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการ 
2. อัตราแพคเกจ 
สำหรับผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น
3. แพคเกจดังกล่าว ใช้สำหรับการฉีดวัดซีนในโรงพยาบาลฯ เท่านั้น
4. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และนัดเข้ารับบริการได้ที่  ศูนย์กุมารเวชกรรม ชั้น M โทร.02 129 5555

หมดเขต 31 ธ.ค. 63