CALL CENTER : 021295555

      สถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท โรงพยาบาลปิยะเวท ให้ความมั่นใจแก่ผู้รับบริการตรวจรักษาโรคหัวใจและเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และสาเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับโรคหัวใจในทุกสถานการณ์ ด้วยขั้นตอนและวิธีการรักษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านหัวใจทุกสาขา นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ช่วยลดเวลาทั้งในการตรวจวินิจฉัยและรักษาของผู้ป่วยลง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะควบคุมคุณภาพการรักษาเชิงป้องกัน และการดูแลรักษาหลังจากผู้ป่วยได้รับการบำบัดรักษาแล้ว เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีอยู่นานเท่านาน

      การบริการตรวจรักษาของสถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท ประกอบด้วยคณะแพทย์โรคหัวใจทุกสาขาความเชี่ยวชาญที่มากประสบการณ์ในการฝึกอบรมจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ อายุรแพทย์หัวใจ ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก รังสีแพทย์หัวใจ กุมารแพทย์หัวใจ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ และวิสัญญีแพทย์หัวใจ โดยมีการทำงานแบบประสานกันเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง รวมทั้งทีมงานที่มีประสบการณ์สูง สามารถปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ได้เป็นอย่างดี เช่น พยาบาลหัวใจ เทคนิเชี่ยน นักกายภาพบำบัด โภชนากร และพยาบาล ประสานงานหัวใจที่ได้รับการฝึกอบรมมาเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ ที่สถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท โรงพยาบาลปิยะเวท ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อการตรวจรักษาที่ทันสมัย อาทิ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงแบบ 3 มิติ (3D Echocardiography), ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cardiac Catheterization Laboratory), เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Multi–Detector Spiral CT (MDCT) ), เครื่องตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกายบนสายพานเลื่อน (Exercise Stress Test) และการตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Cardiovascular Magnetic Resonance Imaging (CMR) ) ที่สามารถให้ข้อมูลทั้งหมดของการทำงานของหัวใจ ลิ้นหัวใจ เส้นเลือดหัวใจ และสภาวะของเลือดที่หล่อเลี้ยงส่วนต่างๆ ของหัวใจได้อย่างละเอียดและแม่นยำ

      นอกจากนี้ สถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท ให้การดูแลรักษาโรคหัวใจด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญเฉพาะแต่ละสาขาของโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง อาทิ การขยายหลอดเลือดตีบตันด้วยบอลลูน และการใส่ขดลวดรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบตันโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือหลอดเลือดตีบตันในส่วนอื่นๆ ของร่างกาย การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ การใช้คลื่นวิทยุจี้ไฟฟ้าหัวใจเพื่อรักษาภาวะหัวใจที่เต้นผิดจังหวะ การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (Cardiac Resynchronization Therapy-CRT) การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ การเปลี่ยนหรือซ่อมแซมลิ้นหัวใจ การรักษาผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอกจากหลอดเลือดหัวใจตีบตันหรือหัวใจล้มเหลวด้วยเครื่องนวดพัฒนาหัวใจ (EECP) สำหรับรักษาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบและภาวะหัวใจล้มเหลวโดยไม่ต้องผ่าตัด การเตรียมพร้อมด้วยรถอภิบาลผู้ป่วยหัวใจสมบูรณ์แบบ (Perfect Heart Ambulance) เพื่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจฉุกเฉินและการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ นอกจากนี้ภายใต้สถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท ได้จัดให้มีห้องออกกำลังกายที่กว้างขวางพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังที่ทันสมัย พร้อมด้วยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากทีมแพทย์และพยาบาลเพื่อให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล สถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท จึงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งแพทย์หัวใจฝึกอบรมเฉพาะทาง ณ ต่างประเทศ ตลอดจนการปลูกฝังความตระหนักแก่ประชาชนด้วยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านโรคหัวใจผ่านสื่อต่างๆ

      นอกจากนี้สถาบันฯ ยังมีระบบการทำงานวิจัยทางคลินิกที่ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งการร่วมมือพัฒนาบุคลากรและบริการให้กับสถาบันพันธมิตร โดยมีเป้าหมายของการเป็นสถาบันหัวใจคุณภาพแห่งหนึ่งที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ในด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด

 

เวลาทำการสถาบันหัวใจเพอร์เฟคฮาร์ท

                เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์   ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.  เสาร์-อาทิตย์   08.00 – 15.00 น.

สถานที่ตั้ง

            ชั้น  G   อาคารโรงพยาบาลปิยะเวท

การติดต่อนัดหมาย

            โทรศัพท์   02 129 5555