CALL CENTER : 021295555

ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ตั้งอยู่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ชั้น 2 ทางทิศตะวันตกของตึกโรงพยาบาลปิยะเวท เยื้องกับศูนย์สูติ-นรีเวช สามารถเดินทางมายังศูนย์ฯ ด้วยลิฟท์โดยสารหมายเลข 1,2,3,4,5 หรือ 6 หรือบันไดเลื่อนได้อย่างสะดวก

ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน โรงพยาบาลปิยะเวท ให้บริการดูแล รักษา ฟื้นฟู และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยที่เป็นแผลที่เท้าจากโรคเบาหวานอย่างครบวงจร โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงในการรักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน โดยทีมอายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึ่ม ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเบาหวาน แผลเรื้อรัง และการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูง ซึ่งมาประจำที่ศูนย์ดังกล่าวร่วมด้วยทีมสหแพทย์ ทีมงาน และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละส่วนงาน

การบริการของศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน เราให้การดูแลรักษาอย่างมืออาชีพโดยผู้ป่วยอาจไม่มีความจำเป็นต้องตัดขาทิ้งแต่อย่างใด (ซึ่งตามงานวิจัยได้พบกว่าการที่คนไข้ตัดขา กว่า 85 เปอร์เซนต์ สามารถรักษาได้) หากได้รับการตรวจ วินิจฉัย และรักษาอย่างทันท่วงที การสร้างสรรค์รองเท้าที่มีประสิทธิภาพและขนาดที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเท้าแต่ละบุคคลเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เท้า โดยสามารถช่วยจำกัดหรือลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดกับแผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดโอกาสของการตัดเท้าน้อยลง ศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน ให้บริการออกแบบและจัดทำรองเท้าด้วยวัสดุที่มีคุณภาพออกแบบเป็นพิเศษ ทำงานได้ดี ผู้ป่วยสามารถมั่นใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

เวลาทำการศูนย์รักษาแผลที่เท้าจากโรคเบาหวาน

                เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์


สถานที่ตั้ง

            ชั้น  2  อาคารโรงพยาบาลปิยะเวท


การติดต่อนัดหมาย

            โทรศัพท์   02 129 5555