CALL CENTER : 021295555

      เพอร์เฟคฮาร์ท ฟิตเนส เซนเตอร์ ให้บริการด้วยทีมงานทางด้านสุขภาพที่เชี่ยวชาญครบทุกด้าน อาทิเช่น แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ นัก กายภาพบำบัด พยาบาล และโภชนากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟื้นฟูหัวใจ

โดยเปิดให้บริการทางด้านสุขภาพครบวงจร ดังต่อไปนี้

 • โปรแกรมฟื้นฟู สมรรถภาพหัวใจ (Cardiac Rehabilitation Program) ; โปรแกรมการออกกำลังกาย ที่ปลอดภัยและจัดขึ้นจำเพาะสำหรับผู้ป่วย โรคหัวใจ เฉพาะบุคคล โดยมีการติดตามด้วย คลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกาย ( Monitored ECG)
 • โปรแกรมฟิตเนสสำหรับผู้สูงอายุ(Optimal Aging Program) ; โปรแกรมการออกกำลังกาย สำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันและแก้ไขสาเหตุของปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ เช่น การล้ม เป็นต้น
 • โปรแกรม ควบคุมน้ำหนัก อย่างสุขภาพดี(Healthy Weight Control Program) ; โปรแกรมสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก ประกอบไปด้วย โปรแกรมการออกกำลังกาย ที่เน้นการเผาพลาญไขมันที่สะสมในร่างกาย และ กระชับกล้ามเนื้อ ให้ได้รูปร่างสมส่วน รวมทั้งการจัด อาหารลดน้ำหนัก โดยโภชนากรซึ่ง มีการคำนวณปริมาณพลังงานและไขมันที่เหมาะสม ซึ่งจะคำนวณตามความต้องการไขมันจริงของร่างกาย
 • โปรแกรม ฟิตเนสสำหรับบุคคลทั่วไป (Medical Fitness Program) ; โปรแกรมสำหรับสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการป้องกันการเกิดโรคต่างๆ และผู้ที่ต้องการมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น หรือผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายและต้องการเริ่มออกกำลังกายด้วยโปรแกรมที่ ปลอดภัยและเหมาะสมเฉพาะ กับตัวเองโดยมีการประเมินสมรรถภาพร่างกาย (Physical Fitness Test)ก่อนเข้ารับบริการ
 • Perfect Heart Food Corner ; อาหารที่ดีมีประโยชน์นั้น เปรียบเสมือน ״ยา״ ที่แพทย์สั่งให้ผู้ป่วยทุกราย “Perfect Heart Food Corner” จึงได้เปิดให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ และจำหน่ายอาหารสำหรับผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ โรคไต และผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก รวมทั้งผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ ทั้งนี้องค์ประกอบของอาหารจะถูกคัดสรรให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อหัวใจ มีคุณค่าทางโภชนาการในสัดส่วนที่เหมาะสม และควบคุมการผลิตโดยโภชนากรทุกจาน

 

ประโยชน์ของการฟื้นฟู สมรรถภาพหัวใจจากการศึกษาพบว่าการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ จะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคหัวใจมากมายดังนี้

 • ช่วยลดโอกาส การเกิดภาวะ หัวใจวายเฉียบพลัน ได้ถึง 20 – 40 %
 • ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจาก โรคหัวใจ ได้ถึง 20 – 25 %
 • ลดอัตราการเกิดซ้ำของโรคและการกลับเข้าอยู่โรงพยาบาลได้ 25 -30 %
 • อาจช่วยลดภาวะตีบของ หลอดเลือดหัวใจ ได้
 • การทำงานของเซลล์, ผนังหลอดเลือดของร่างกายดีขึ้น
 • ช่วยป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด โรคหลอดเลือดหัวใจ เช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดผิดปกติ เป็นต้น
 • ช่วยให้ สมรรถภาพหัวใจ และร่างกายโดยรวมดีขึ้น
 • ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันให้ดีขึ้น

 

บุคคลที่ควรได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

 • ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด โรคหลอดเลือดหัวใจ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ผิดปกติ, และ น้ำหนักเกิน สูบบุหรี่ ขาดการออกกำลังกาย หรือ ออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอ
 • ผู้ป่วย โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Coronary Artery Disease)
 • ผู้ป่วยที่มีกล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือด กล้ามเนื้อหัวใจตาย (Ischemic Heart Infraction)
 • ผู้ป่วยที่มีภาวะ หัวใจวาย หัวใจล้มเหลว (Congestive Heart failure)
 • ผู้ป่วยหลังการ ทำบอลลูน หลัง การผ่าตัดหัวใจ หลัง การผ่าตัดลิ้นหัวใจ (Post PCI,Post CABG)
 • ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของ กล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)
 • ผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบ ( Peripheral Artery Disease )