CALL CENTER : 021295555

      ศูนย์ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ ให้บริการตรวจรักษาด้านโรคระบบทางเดินปัสสาวะทั้งระบบ ทั้งผู้ป่วยชายและหญิง ที่มีปัญหาด้านระบบทางเดินปัสสาวะ ตั้งแต่ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ ต่อมลูกหมาก ท่อปัสสาวะ รวมทั้งโรคที่เกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์และโรคสมรรถภาพทางเพศ ในปัจจุบันนี้ได้มีการนำนวัตกรรมใหม่ ที่ทันสมัยมาใช้ในการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดรักษาภาวะปัสสาวะเล็ดราดโดยใช้อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษมาช่วยในการผ่าตัด การรักษาโรคนิ่วด้วยเครื่องสลายนิ่วหรือการรักษาผ่านทางกล้องส่องระบบทางเดินปัสสาวะ การผ่าตัดรักษาต่อมลูกหมากโตผ่านกล้องร่วมกับการใช้เลเซอร์มาทำการรักษา เป็นต้น

มีศูนย์ย่อยที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ ดังนี้

      1. ศูนย์โรคนิ่วและต่อมลูกหมาก ให้บริการเฉพาะทางด้านโรคนิ่วและต่อมลูกหมาก โดยในปัจจุบันนี้การรักษาโรคทางด้านนี้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีการรักษาที่หลากหลายมากกว่าสมัยก่อน วิธีการรักษาที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละคนโรคนิ่วนั้น ในปัจจุบันมีการรักษาที่หลากหลายมากกว่าในสมัยก่อน ในปัจจุบันนี้การรักษาด้วยการผ่าตัดน้อยลงมาก มีการนำเอานวัตกรรมการผ่าตัดผ่านกล้องและวีดิทัศน์และการสลายนิ่วโดยไม่จำเป็นต้องผ่าตัด ผลการรักษาถือว่าได้ผลดีกว่าเดิม ความเจ็บปวดน้อย ฟื้นตัวหลังการรักษาเร็ว มีบาดแผลเล็ก หรือไม่มีบาดแผลเลยในกรณีที่รักษาด้วยการสลายนิ่ว สำหรับการรักษาโรคทางต่อมลูกหมากนั้น สำคัญที่สุดคือการได้ตรวจและประเมินสภาพของต่อมลูกหมากโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในเบื้องต้น แพทย์จะให้คำปรึกษาการดูแลรักษาเป็นขั้นตอน โดยทั่วไปโรคทางต่อมลูกหมากที่พบบ่อยนั้น มี 3 ประเภท คือ โรคต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรัง โรคต่อมลูกหมากโต และโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

      โรคต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังเป็นโรคที่ไม่จำเป็นที่ต้องทำการผ่าตัดรักษา แต่โรคต่อมลูกหมากโตอาจจำเป็นต้องทำการผ่าตัดรักษาในกรณีที่ต่อมมีขนาดโตมาก ปัสสาวะไม่ออก ใช้ยารักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น มีภาวะไตเสื่อมหรือทางเดินปัสสาวะอักเสบเรื้อรัง ทางศูนย์ได้มีการนำเอานวัตกรรมการผ่าตัดที่ทันสมัยนำมาใช้ในการผ่าตัดโดยทำการผ่าตัดผ่านกล้อง และ วีดิทัศน์ร่วมกับการนำเอาเลเซอร์มาใช้ในการผ่าตัด เป็นการลดการสูญเสียเลือด ลดความเจ็บปวด ฟื้นตัวได้เร็ว สามารถผ่าตัดได้ปลอดภัยในผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวซึ่งมีความเสี่ยงสูงในการผ่าตัดแบบเดิม

      2. ศูนย์สุขภาพเพศชายให้บริการทางด้านสุขภาพและสมรรถภาพของเพศชาย รวมทั้งการตรวจรักษาความผิดปกติต่างๆ ในระบบอวัยวะสืบพันธุ์ ภาวะมีบุตรยากทางฝ่ายชาย โรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ซึ่งปัญหาสุขภาพของฝ่ายชายเป็นเรื่องสำคัญ ถ้าเป็นเรื้อรังนาน อาจส่งผลกระทบต่อทางฝ่ายหญิง เกิดปัญหาครอบครัวตามมาได้

      3. ศูนย์การผ่าตัดรักษาโรคปัสสาวะเล็ดราด ให้บริการรักษาแก้ไขภาวะปัสสาวะเล็ดราดทั้งในผู้ป่วยชายและผู้ป่วยหญิง เพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยจะมีความลำบากในเรื่องการดูแลตัวเอง การเข้าสังคมเป็นอย่างมาก บางคนถึงกับหลีกเลี่ยงที่จะไม่เข้าสังคมเลย และเกิดมีความเครียดติดตัวเรื้อรัง ทำให้เกิดผลเสียในเรื่องอื่นๆ ตามมาได้ การตรวจรักษาที่ถูกต้องสามารถทำให้ผู้ป่วยกลับมาปัสสาวะได้ปกติ และกลับมาเข้าสังคมได้อย่างมีความมั่นใจและมีความสุข