CALL CENTER : 021295555

      ศูนย์สูติ–นรีเวช โรงพยาบาลปิยะเวท ให้การบริการตรวจรักษาโรคของสุภาพสตรี ตั้งแต่การตรวจทั่วไป ตลอดจนถึงการตรวจหามะเร็งปากมดลูก และการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เพื่อเป็นการวินิจฉัยป้องกันในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้บริการรับผู้ที่มาฝากครรภ์  ตรวจผู้ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ ผู้ที่ตั้งครรภ์ผิดปกติรวมถึงความผิดปกติของทารกในครรภ์ ตลอดจนรักษาภาวะผู้ที่มีบุตรยากโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

      1. การรักษาโรคด้านอนามัยสตรี เราให้บริการตรวจรักษาทางนรีเวชทั่วไป ให้บริการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานโดยการส่องกล้อง หรือ Laparoscopy ซึ่งเป็นการตรวจโดยการนำกล้องเข้าไปในอุ้งเชิงกรานผ่านทางผนังหน้าท้องซึ่งสามารถทำการผ่าตัดได้อย่างประณีตเมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดธรรมดา แผลของการผ่าตัดผ่านกล้องมีขนาดเล็กกว่าการผ่าตัดแบบเดิมมาก ซึ่งช่วยให้ระยะเวลาในการพักฟื้นน้อยลง โอกาสที่จะสร้างความเสียหายแก่อวัยวะอื่นมีน้อยมากและยังปราศจากรอยแผลเป็นอีกด้วย

    2. การฝากครรภ์และการคลอด เราช่วยเตรียมความพร้อมให้กับสตรีตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครรภ์ การดูแลขณะตั้งครรภ์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถทำการตรวจดูทารกในครรภ์ได้อย่างชัดเจนด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ 4 มิติ ซึ่งให้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุดและสามารถตรวจคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือโครโมโซมของทารกในครรภ์ได้ตั้งแต่ 1-2 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ นอกจากนี้เรายังช่วยวางแผนการคลอดล่วงหน้าและช่วยดูแลภายหลังการคลอดบุตร เพื่อช่วยให้สตรีทุกคนมีความมั่นใจก่อนกลับไปทำงาน

       3.  การตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์ ความผิดปกติของทารกในครรภ์ เช่น ความพิการแต่กำเนิด ปากแหว่ง เพดานโหว่ ลิ้นหัวใจพิการ ทารกหัวบาตร   (ศีรษะบวมน้ำ) ภาวะไม่มีสมอง และไม่มีกระโหลกศีรษะรวมทั้งโครโมโซมผิดปกติ ซึ่งพบได้ร้อยละ 2-3 ของหญิงตั้งครรภ์ภาวะผิดปกติเหล่านี้ก่อให้เกิดความพิการแต่กำเนิดรวมทั้งการสูญเสียชีวิตของทารก ปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปกติของทารกในครรภ์นั้นอาจจะทราบสาเหตุหรือไม่ทราบสาเหตุก็ได้ โดยพบว่าประมาณ 1 ใน 4 เกิดจากสาเหตุทางพันธุกรรม ในปัจจุบันมีการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์หลายวิธีขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ขณะนั้น ได้แก่ การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound), การตรวจสารชีวเคมีในเลือดมารดาขณะตั้งครรภ์ (Maternal serum screening test), การเจาะตรวจน้ำคร่ำ (Amniocentesis), การตัดชิ้นเนื้อจากรก (Chorionic villi sampling), การเจาะเลือดจากสายสะดือทารกในครรภ์ (Cordocentesis) เป็นต้น

         4.  การรักษาภาวะผู้มีบุตรยาก  สำหรับสุภาพสตรีที่มีปัญหาการมีบุตรยาก  กลุ่มที่แท้งซ้ำซ้อน และกลุ่มที่มีโรคที่ถ่ายทอดผ่านทางพันธุกรรม   ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา  สืบค้นหาสาเหตุ ตรวจค้นเพิ่มเติม และให้การรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 

เวลาทำการศูนย์สูติ–นรีเวช

                เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 19.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่ตั้ง

            ชั้น  2   อาคารโรงพยาบาลปิยะเวท

การติดต่อนัดหมาย

            โทรศัพท์   02 129 5555