CALL CENTER : 021295555

สถาบันทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท พร้อมเสริมสร้างรอยยิ้มใหม่ ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันในแบบองค์รวม

สุขภาพช่องปากถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะฟันและเหงือกที่แข็งแรงจะช่วยให้การบดเคี้ยวอาหารมีประสิทธิภาพ การออกเสียงชัดเจนยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเสริมให้ใบหน้าและบุคลิกภาพของเราดีขึ้น

สถาบันทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท พร้อมให้คำปรึกษาและวางแผนการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันแบบองค์รวมด้วยความเชี่ยวชาญจากทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทันตแพทย์เฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมหัตถการและเอ็นโดดอนติคส์ (รักษาคลองรากฟัน) ทันตกรรมเด็ก ทันตกรรมประดิษฐ์  ทันตกรรมปริทันต์ (รักษาโรคเหงือก) ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม ทันตกรรมจัดฟัน ตลอดจนทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพ ทางสถาบันทันตกรรมได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงที่ได้มาตรฐานสากลมาช่วยในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษา ด้วยประสบการณ์จากทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง เทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ล้ำสมัย เราพร้อมให้บริการด้านทันตกรรมอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 

การบริการทางทันตกรรม  ดังนี้

 • ทันตกรรมทั่วไป  
  • บริการตรวจ และแนะนำแนวทางการป้องกัน และรักษาสุขภาพช่องปาก
  • อุดฟัน
  • ถอนฟัน
  • ตรวจสุขภาพฟัน
 • ทันตกรรมเด็ก 
  •  บริการด้าน ทันตกรรมเด็ก ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน และทีม ทันตแพทย์ เฉพาะทางสำหรับเด็กโดยเฉพาะ ที่พร้อมให้บริการดูแล สุขภาพฟัน และดูแล ฟันน้ำนม ลูกหลานของท่านอย่างเป็นกันเอง
 • ทันตกรรมเพื่อความงาม 
  •  ทันตกรรมตกแต่ง การยิ้มที่มั่นใจสร้างความประทับให้แก่ผู้พบเห็นด้วยการ ฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว Cool Light เคลือบฟัน เป็นต้น
 • ทันตกรรมจัดฟัน
  • การแก้ไขฟันและขากรรไกรให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ง่ายต่อการทำความสะอาด และลดการสูญเสียฟันก่อนวัยอันควรและการมีตำแหน่งฟันที่เหมาะสมยังเป็นการเพิ่มบุคลิกภาพที่ดีอีกด้วย
 • ทันตกรรมรักษารากฟัน
  •  ทำให้คุณมีฟันซี่ใหม่ที่สวยงาม ใช้งานได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ ทำให้คุณสามารถ ส่งยิ้มให้กับคนรอบข้างได้อย่างสดใส และเป็นการรักษาอาการเจ็บ และการอักเสบที่เกิดขึ้นในโพรงประสาทฟันและปลายรากฟัน
 •  ทันตกรรมระบบบดเคี้ยว
  • การรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบการบดเคี้ยว ซึ่งครอบคลุมทั้งการสบฟัน ระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อขากรรไกร รวมทั้งการรักษาอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นบริเวณใบหน้า
 • ศัลยกรรมช่องปาก และ กระดูกขากรรไกร
  • การบริการด้าน ศัลยกรรมช่องปาก เช่น ผ่าฟันคุด การตัดแต่งปุ่มกระดูก และ การตัดแต่ง กระดูกขากรรไกร เป็นต้น
 • เวชศาสตร์ช่องปาก
  • การวินิจฉัยรอยโรคและพยาธิสภาพในช่องปาก ที่อาจเกี่ยวข้องกับโรคทางระบบ รวมทั้งการรักษารอยโรคและพยาธิสภาพในช่องปากด้วยยา

 

เวลาทำการสถาบันทันตกรรม

            เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่ตั้ง

          ชั้น  5  อาคารโรงพยาบาลปิยะเวท

การติดต่อนัดหมาย

            โทรศัพท์   02 129 5555

 

 

ทำไมต้องทันตกรรมรากฟันเทียมที่ สถาบันทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท

โดดเด่นด้วยเทคโนโลยีทันตกรรมรากเทียมแบบครบวงจรด้วยระบบดิจิทัลสามมิติ

สถาบันทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท ได้นำเทคโนโลยีชั้นนำที่ได้รับมาตรฐานสากลมาใช้ในการวินิจฉัยและวางแผนการ รักษางานทันตกรรมแบบครบวงจร นวัตกรรมการใส่รากฟันเทียมระบบ Digital 3D ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ และเทคนิคการฝังรากเทียม โดยระบบ Digital 3D นี้จะช่วยในการตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษาด้วยเทคโนโลยี Cone-beam CT และ Oral Scan ที่ช่วยให้ได้ภาพ 3 มิติที่มีรายละเอียดความคมชัดสูง ก่อนส่งข้อมูลภาพไปที่ 3D Milling ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานทันตกรรมรากเทียมได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงสามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารักษา ตลอดจนช่วยลดภาวะแทรกซ้อนได้เป็นอย่างดี

ย่นเวลาในการรักษา แม่นยำกว่าด้วยเทคโนโลยีภาพถ่ายเอกซเรย์ 3 มิติ Cone-beam CT

โคนบีมซีที (Cone-beam computed tomography : Cone-beam CT) เป็นเทคโนโลยีภาพถ่ายเอกซเรย์ที่ออกแบบมาสำหรับงานทันตกรรม เพื่อประเมินลักษณะกายวิภาคกระดูกขากรรไกรและใบหน้า (Maxillofacial) เทคโนโลยีดังกล่าวให้ภาพถ่ายเอกซเรย์รอบศีรษะผู้ป่วยแบบ 3 มิติ 360 องศา ที่มีความคมชัดสูง จึงช่วยให้ทันตแพทย์สามารถวินิจฉัยลักษณะของกระดูกและความผิดปกติของข้อต่อ ขากรรไกรก่อนวางแผนการรักษา เช่น งานศัลยกรรมช่องปาก (Oral surgery) และงานทันตกรรมรากเทียม (Implant dentistry) ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

โคนบีมซีทีเป็นเทคโนโลยีที่มีส่วนสำคัญต่อการ วางแผนการรักษาทางทันตกรรมที่จำเป็นต้องอาศัยความละเอียดและแม่นยำสูง โดยเฉพาะงานทันตกรรมรากเทียม ช่วยเพิ่มความแม่นยำและลดความผิดพลาดในการฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกขากรรไกร เนื่องจากภาพถ่ายเอกซเรย์แบบทั่วไปมีข้อจำกัดจากการที่เป็นภาพถ่ายเอกซเรย์ 2 มิติ ซึ่งมีแนวโน้มเกิดความคลาดเคลื่อนสูง เและเทคโนโลยีดังกล่าวทันตแพทย์สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปรวมกับข้อมูลจาก เทคโนโลยี Oral scan (ภาพดิจิทัลของเนื้อเยื่อในช่องปาก) ก่อนสร้างแบบจำลองแบบดิจิทัล (Digital surgical guided drill stent) เพื่อนำไปวินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้ทันที โดยภาพถ่ายเอกซเรย์จะให้ภาพที่มีความคมชัดและแม่นยำสูง ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ 2 ส่วน ที่ ทันตแพทย์สามารถนำไปใช้ในการวินิจฉัยก่อนวางแผนการรักษา ได้แก่

 • คุณภาพและขนาดของกระดูกบริเวณที่ต้องการทำ หัตถการ โคนบีมซีทีช่วยให้ทันตแพทย์มองเห็นรายละเอียดลักษณะโครงสร้างของกระดูกได้ อย่างชัดเจน เช่น ความกว้าง ความยาว ความสูง และความเอียงของกระดูก โดยขนาดของกระดูกที่วัดได้จากภาพถ่ายเอกซเรย์โคนบีมซีทีจะมีค่าใกล้เคียงกับ กระดูกจริง จึงเป็นประโยชน์ต่อการประเมินตำแหน่งและขนาดของทันตกรรมรากเทียมที่เหมาะสม สำหรับการฝังลงในกระดูกขากรรไกร
 • โครงสร้างทางกายวิภาคอื่นๆ ในช่องปากที่สำคัญในตำแหน่งที่ต้องการทำหัตถการ เช่น โพรงอากาศขากรรไกรบน (Maxillary sinus) เส้นประสาทอินฟีเรีย แมนดิบิวลาร์ (Inferior mandibular nerve) เส้นเลือดด้านข้างลิ้น (Lingual artery) รูเปิดเพดานปากหลังฟันตัด (Incisive foramen) และรูเปิดข้างคาง (Mental foramen) ฯลฯ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่จำเป็นต้องอาศัยความระมัดระวังอย่างยิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับโครงสร้างที่สำคัญเหล่านี้

บอกลาการพิมพ์ปากแบบเดิมด้วยเทคโนโลยี Oral Scan

Oral Scan เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีสำคัญในการช่วยประเมินลักษณะกายวิภาคช่องปากทั้ง เหงือกและฟัน ซึ่งเทคโนโลยี Oral Scan ออกแบบมาเพื่อใช้ในการประเมินลักษณะกายวิภาคช่องปากเพื่อทดแทนการพิมพ์ปาก แบบทั่วไป มีฟังก์ชั่นการทำงานคล้ายการทำงานของกล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัล สามารถบันทึกภาพรายละเอียดต่างๆภายในช่องปากความเร็วชัตเตอร์ประมาณ 1,000 – 2,000 ภาพต่อนาที โดยสามารถลอกเลียนรายละเอียดภายในช่องปากได้อย่างนุ่มนวลและถ่ายทอดข้อมูลไป ยังโปรแกรมสร้างแบบจำลองระบบดิจิทัล (Digital surgical guided drill stent) ร่วมกับเทคโนโลยีโคนบีมซีที (Cone-beam CT) ที่ออกแบบมาเพื่อประเมินลักษณะกายวิภาคบริเวณใบหน้าขากรรไกรได้ทันที ทำให้ได้ภาพมิติของรอยพิมพ์ปากที่มีรายละเอียดที่ต้องการอย่างครบถ้วนในเวลา อันรวดเร็ว ต่างจากการพิมพ์ปากแบบทั่วไปที่มีข้อจำกัดบางประการ เช่น

 • ความยุ่งยากและทรัพยากรในการจัดเตรียมอุปกรณ์พิมพ์ปากแบบถาด
 • ความยุ่งยากด้านเวลา เนื่องจากการพิมพ์ปากจำเป็นต้องรอให้วัสดุพิมพ์ปากแข็งตัว
 • ปัญหาผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายตัว เนื่องจากถาดพิมพ์ปากมีขนาดใหญ่กว่าขากรรไกรและช่องปาก นอกจากนี้ปริมาณวัสดุพิมพ์ปากที่มากเกินไปอาจกระตุ้นให้ผู้ป่วยเกิดอาการ อยากอาเจียนได้
 • ปัญหาวัสดุพิมพ์ปากฉีกขาดขณะรอยพิมพ์ ซึ่งมีผลต่อมิติความคมชัดของรอยพิพม์ในบริเวณตำแหน่งที่ต้องการรายละเอียดใน การวางแผนการทำหัตถการ เช่น บริเวณซอกประชิดของฟัน (Contact area)
 • ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของมิติพิมพ์ปาก เนื่องจากมีการขยับหรือกดถาดพิมพ์ด้วยแรงไม่คงที่
 • ปัญหาฟองอากาศบริเวณตำแหน่งสำคัญต่อการรักษา เนื่องจากเทคนิคผสมวัสดุพิมพ์ปากไม่ดีพอ

เทคนิคทันตกรรมรากเทียมด้วยระบบดิจิทัล Digital Dentistry Technique

ขั้นตอนการรักษาทันตกรรมรากฟันเทียมด้วยระบบดิ จิทัล ที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่า ประหยัดเวลา แม่นยำกว่า แนวโน้มการเกิดผลข้างเคียงน้อยกว่า อีกทั้งยังใช้เวลาพักฟื้นน้อยกว่า

 

มั่นใจด้วยประสบการณ์งานทันตกรรมรากเทียมจากทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง

นอกจากเทคโนโลยีในการรักษาแล้ว ความรู้ความชำนาญของทันตแพทย์ผู้ทำการรักษาก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ควรพิจาณา ก่อนตัดสินใจทำหัตถการ เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากการทำหัตถการ

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท มีทีมทันตแพทย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านงานทันตกรรมรากเทียมเป็นอย่าง ดี ด้วยประสบการณ์จากทีมทันตแพทย์เฉพาะทางจากหลากหลายสาขา พร้อมเติมเต็มความมั่นใจและเสริมสร้างบุคคลิกภาพให้ท่านมีรอยยิ้มที่สดใส ด้วยบริการที่รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล


 

รายชื่อทันตแพทย์เฉพาะทางงานทันตกรรมรากเทียม

ทพ. สงค์ อรรถเวชกุล
สาขาความเชี่ยวชาญพิเศษ : ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมรากเทียม
วันและเวลาออกตรวจ: อังคาร 09.00 -12.00 น.
ทพ. ธนา จูระมงคล
สาขาความเชี่ยวชาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมรากเทียม
วันและเวลาออกตรวจ: อังคาร | พฤหัสบดี 09.00 – 17.00 น.
ทพ. วัลลภ สุวรรณมโน
สาขาความเชี่ยวชาญพิเศษ : ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมรากเทียม
ประกาศนียบัตรทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมรากเทียม
จาก University of California, Los Angeles (UCLA),USA

วันและเวลาออกตรวจ: พุธ 09.00-16.00 น.
ทพ. พรเลิศ ตัณฑสุวรรณเลิศ
สาขาความเชี่ยวชาญพิเศษ : ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมรากเทียม
วันและเวลาออกตรวจ: จันทร์ | พุธ | ศุกร์ 13.00-17.00 น.