CALL CENTER : 021295555

      ศูนย์อายุรกรรม โรงพยาบาลปิยะเวท มีความพร้อมในการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคอายุรกรรม ตั้งแต่ภาวะการเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ ด้วยการใช้ยาและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการตรวจวินิจฉัย รวมถึงการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ และหากวินิจฉัยเบื้องต้นแล้วมีความจำเป็นต้องส่งผู้ป่วยเพื่อให้ได้รับการรักษาเฉพาะทางของโรคนั้นๆ ทางศูนย์อายุรกรรมได้จัดเตรียมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาต่างๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและครบวงจร

การบริการและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  • อายุรกรรมทั่วไป ให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับการปรึกษาทางสุขภาพประจำให้กับผู้ป่วย จากความเชี่ยวชาญทุกด้านของอายุรแพทย์ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจรักษาโรคผู้ป่วยที่มีปัญหาในโรคต่างๆ ที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ทั้งการรักษาและการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค แนะนำการตรวจสุขภาพประจำปีที่เหมาะสมกับผู้ป่วย การฉีดวัคซีนต่างๆ การให้ยาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
  • อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ให้บริการตรวจรักษาที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ซึ่งมีการประเมินโรคแทรกซ้อนต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญในการดูแลรักษาโรคเบาหวาน การตรวจหาความผิดปกติในระยะแรก ทำให้สามารถป้องกันและแก้ไขภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ได้แก่ การตรวจจอประสาทตา การตรวจหัวใจ การตรวจปัสสาวะเพื่อประเมินภาวะไตเสื่อม การตรวจประเมินหลอดเลือดแดงส่วนปลายโดยเครื่อง ABI รวมถึงการรักษาโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนอื่นๆ เช่น โรคต่อมธัยรอยด์ โรคกระดูกพรุน ภาวะไขมันสูงในเลือด โรคต่อมหมวกไต โรคต่อมพาราธัยรอยด์ โรคฮอร์โมนจากรังไข่หรืออัณฑะ โรคต่อมใต้สมอง เป็นต้น
  • อายุรกรรมโรคไต ให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคไตและการตรวจหาความผิดปกติของไต เช่น โรคนิ่วในไต โรคไตอักเสบเรื้อรัง โรคไตวายเรื้อรัง ไตวายเฉียบพลัน เป็นต้น ให้บริการศูนย์ไตเทียม (Hemodialysis Unit) ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ทันสมัยและครบวงจรไปจนถึงการฟอกเลือดล้างไตเฉียบพลันทางเส้นเลือดและทางหน้าท้อง การตัดชิ้นเนื้อไตไปตรวจด้วยวิทยาการที่ได้มาตรฐานและทันสมัย
  • อายุรกรรมโลหิตวิทยา ให้บริการตรวจรักษาที่เกี่ยวกับการให้คำแนะนำปรึกษาทางพันธุศาสตร์ การตรวจวินิจฉัยการรักษาโรคเลือดทั่วไป ธาลัสซีเมีย โรคมะเร็งเม็ดเลือด มีการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยการตรวจไขกระดูก โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง Hematologist ให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด สารน้ำเลือดและส่วนประกอบของเลือด
  • อายุรกรรมโรคภูมิแพ้และหอบหืด ให้บริการตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ต่างๆ ได้แก่ โรคภูมิแพ้อากาศ (โรคเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้) โรคหอบหืด (โรคหลอดลมอักเสบจากภูมิแพ้) โรคภูมิแพ้ ตา  หู  คอ การแพ้ยา ภูมิแพ้อาหาร โรคภูมิแพ้จากแมลงกัดต่อย โรคภูมิแพ้ผิวหนัง โรคลมพิษเฉียบพลันและเรื้อรัง ให้บริการด้านการทดสอบหาสารก่อภูมิแพ้ ทั้งชนิดที่ทำการทดสอบทางผิวหนัง และโดยการตรวจหาปริมาณของสารภูมิต้านทานจำเพาะต่อสารก่อภูมิแพ้ในเลือด ซึ่งให้ผลที่มีความแม่นยำสูงในการวินิจฉัยโรคภูมิแพ้ นอกจากนี้ยังให้บริการในการรักษาโรคภูมิแพ้ด้วยวัคซีนภูมิแพ้ ที่เป็นการรักษาโรคภูมิแพ้จากเซลล์ต้นเหตุ เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  • อายุรกรรมโรคติดเชื้อ ให้บริการตรวจรักษาที่เกี่ยวกับโรคติดเชื้อจากแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา มาลาเรีย โรคติดเชื้อเอดส์ รวมถึงโรคเขตร้อนในประเทศ เช่น มาลาเรีย การให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพวัคซีนก่อนออกเดินทางทั้งในและต่างประเทศ
  • อายุรกรรมด้านโรคข้อและรูมาติซึ่ม ให้บริการตรวจรักษาที่เกี่ยวกับผู้ป่วยที่มีอาการเสื่อมของข้อต่างๆ เช่น ข้อเข่าข้อสะโพก ข้อเท้า ภาวะกระดูกพรุน รวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการอักเสบของข้อจากสาเหตุต่างๆ เช่น โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง หรือ เอสแอลอี โรคเก๊าส์ ข้ออักเสบรูมาตอยด์ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เทคโนโลยีสูงที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคทางกระดูกและข้อ เช่น เครื่องเอกซเรย์ระบบ PACS ที่แพทย์สามารถอ่านผลทางจอคอมพิวเตอร์ภายในห้องตรวจ เครื่องตรวจพิเศษทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อโดยไฟฟ้าวินิจฉัย (EMG) เครื่องวัดความหนาแน่นของกระดูก (BMD) เครื่องเอกซเรย์คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI)
  • อายุรกรรมโรคปอด โรคระบบทางเดินหายใจ นอนกรน ให้บริการตรวจรักษาที่พร้อมให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยโรคปอด วัณโรค หลอดลมอักเสบเรื้อรัง และถุงลมปอดโป่งพอง มะเร็งในปอด โรคหอบ นอนกรน โดยมีอายุรกรรมโรคปอดทั่วไป และแพทย์อายุรกรรมโรคปอดผู้เชี่ยวชาญในการรักษานอนกรนและหยุดหายใจ โดยมีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเครื่องช่วยหายใจ เครื่องเอกซเรย์ระบบคอมพิวเตอร์ (X-Ray Computer (Spiral CT Scan)) ที่รวดเร็วและแม่นยำ สามารถบอกรายละเอียดแบบ 3 มิติ ให้บริการการส่องกล้องการวัดสมรรถภาพปอดและส่องกล้องดูหลอดลม การตรวจในทรวงอกเพื่อหาก้อนเนื้อ การใช้เข็มเจาะเพื่อตรวจชิ้นเนื้อ การตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ ภาวะนอนกรน ตรวจสภาพการนอนหลับ