CALL CENTER : 021295555
การเห็นแสงแตกจากการทำ LASIK อันตรายหรือไม่ ?

การมองเห็นแสงแตก(Glare) เช่นเห็นไฟหน้ารถแตก พบได้หลังการแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ โดยมักเกิดในคนที่ต้องแก้ไขสายตาที่สั้นหรือยาวมาก
และในคนที่รูม่านใหญ่ อาการนี้มักเกิดขึ้นในช่วงแรก และอาการจะค่อยๆ หายไป ปัจจุบันพบว่าการใช้ Wavefront Technology อาจช่วยลดการเกิดแสงแตกได้ด้วย

อาการตาแห้งมีอาการอย่างไร ?

เป็นอาการที่พบได้ค่อนข้างบ่อย โดยจะมีอาการแสบตา ตาแดง เคืองตา รู้สึกแห้งฝืด บางครั้งมีขี้ตาเป็นเส้นเมือก ลืมตายาก อาการจะเป็นมากเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อม
ที่ทำให้น้ำตาระเหยง่าย เช่น แสงจัด ความร้อน ในห้องปรับอากาศ บริเวณที่มีฝุ่น ควัน ลมแรง หรือแม้แต่การใช้สายตาเป็นเวลานาน เป็นต้น
 
อาการตาแห้ง เกิดจากการมีน้ำตาหล่อเลี้ยงดวงตา น้อยกว่าปกติ ทั้งปริมาณและคุณภาพ หรือเกิดจากการกระจายของน้ำตาไม่สม่ำเสมอทั่วถึงทั้งดวงตา
สาเหตุมีด้วยกันหลายประการ ได้แก่ การผลิตน้ำตาของต่อมสร้างน้ำตาลดลง การใช้เลนซ์สัมผัสมาเป็นระยะเวลานาน การใช้ยาบางชนิด เป็นต้น
การฉายเลเซอร์แก้ไขสายตาผิดปกติก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีปัญหาตาแห้ง ได้ ทั้งนี้เนื่องจากมีการทำลายเส้นประสาทที่กระจกตา แต่อย่างไรก็ตามภาวะตาแห้งหลังฉายเลเซอร์
มักจะหายไปตามเวลาเนื่องจากมีการคืนสภาพของเส้นประสาท ในการดูแลรักษาภาวะตาแห้ง ต้องพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น และการใช้น้ำตาเทียมทดแทน เพื่อช่วยหล่อลื่น และให้ความชุ่มชื้นแก่ดวงตา

Wavefront Technology มีประโยชน์ในการรักษาสายตาผิดปกติอย่างไร?

Wavefront Technology เป็น เทคโนโลยีที่ใช้ในการวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนของคลื่นแสงที่ผ่านเข้าไปในตา
ซึ่งจะมีค่าเฉพาะในแต่ละคน ในปัจจุบันนี้เราสามารถนำเทคโนโลยี Wavefront นี้มาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขความผิดปกติของค่าสายตา
เพื่อให้มีความละเอียด แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Wavefront คืออะไร ?

Wavefront แปลว่า หน้าคลื่น หน้าคลื่นของแสงสามารถเทียบได้กับหน้าคลื่นของน้ำ เมื่อเวลาที่เราโยนก้อนหินลงในน้ำ เราจะเห็นวงคลื่นของน้ำกระจายออกไป
ถ้าน้ำนั้นใสสะอาดไม่มีสิ่งแปลกปลอม วงคลื่นที่กระจายออกไปก็จะมีหน้าคลื่นที่เรียบเป็นระเบียบ แต่ถ้าผืนน้ำนั้นมีสิ่งแปลกปลอมปะปนอยู่ เช่น ใบไม้ เศษผง
วงคลื่นที่แผ่ออกไปจะกระทบกับสิ่งแปลกปลอม ก็จะทำให้หน้าคลื่นบิดเบี้ยวไป มากน้อยแล้วแต่ขนาดของสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้น ในตาของคนเราก็เช่นเดียวกัน
เมื่อแสงเดินทางผ่านส่วนต่างๆ ของลูกตา ก็อาจพบสิ่งที่ทำให้เกิดการเบี่ยงเบนหรือแปรปรวนของหน้าคลื่นแสง ทำให้จอประสาทตารับภาพได้ไม่คมชัดเท่าที่ควร

เลเซอร์ที่ใช้ในการแก้ไขสายตาผิดปกติมีความปลอดภัยหรือไม่ ?

ก่อนที่จะมีการนำเอ๊กไซม์เมอร์เลเซอร์มาใช้ในมนุษย์ มีการนำเอ็กไซม์เมอร์นี้ไปทดลองยิงโดยตรงลงบนเซลล์ของมนุษย์ และยิงในสัตว์ทดลอง
พบว่าเลเซอร์นี้เป็นเลเซอร์เย็นที่ไม่ก่อให้เกิดผลร้ายแก่เนื้อเยื่อข้างเคียง ไม่เป็นสารก่อมะเร็ง ไม่ทำให้กระจกตาอักเสบ และไม่ก่อให้เกิดต้อกระจก
นอกจากนี้ยังพบว่าเลเซอร์นี้มีความละเอียดและแม่นยำสูงมากในระดับไมครอน