CALL CENTER : 021295555
ความแตกต่างระหว่าง Hydrogen peroxide และ Carbamide peroxide

การฟอกฟันขาวที่คลีนิคสามารทำให้เห็นผลได้เร็วกว่าการฟอกสีฟันเองที่บ้านเนื่องจากการใช้ไฮโดรเจนเพอร์ร็อคไซด์ ในการฟอกฟันขาวจะใช้ให้ไฮโดรเจนเพอร์ร็อคไซด์ปริมาณตั้งแต่ 9 เปอร์เซ็นต์ ถึง 40 เปอร์เซ็นต์
การฟอกสีฟันด้วยตัวเองที่บ้านจะเห็นผลได้ช้ากว่าเนื่องจากใช้ คาร์บามายเพอร์ร็อคไซด์ ที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าไฮโดรเจนเพอร์ร็อคไซด์ถึง 1 ใน 3 ส่วน เนื่องจากคาร์บามายเพอร์ร็อคไซด์หลายๆอนุมูลรวมตัวกันเป็นไฮโดรเจนเพอร์ร็อคไซด์ 

ครอบฟันเป็นวิธีการที่แตกต่างจากวีเนียร์อย่างไร ?

ครอบฟันมักจะเรียกว่า "ฝา" ที่ครอบคลุมฟันทั้งซี่ แตกต่างจากวีเนียร์ซึ่งครอบคลุมเฉพาะพื้นผิวด้านหน้าของฟัน ครอบฟันต้องมีการกรอแต่งปรับโครงสร้างของฟันมากกว่าและมักจะใช้ครอบฟันเพื่อ เสริมสร้างฟันอ่อนแอหรือฟันที่แตกหักหรือ ครอบฟันคงทนเป็นอย่างมาก สวยงามและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฟันหน้าและฟันหลังของปาก